护士被弄到高潮喷水抽搐

 • <tbody id="cmkui"><menu id="cmkui"></menu></tbody>
 • 成語 | 寓言 | 謎語 | 歇后語 | 諺語 | 順口溜 | 饒口令 | 三句半 | 三字經 | 百家姓 | 名人名言 | 對聯 | 腦筋急轉彎 | 周公解夢 | 星座/生肖/塔羅牌 | 繁體字轉換器
  如果覺得本欄目不錯,請不要忘記收藏哦  

  百家姓

  Zhào Qián Sūn Lǐ Zhōu Wú Zhèng Wáng
  Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán Yáng
  Zhū Qin Yoú Xǔ Hé Lǚ Shi Zhāng
  Kǒng Cáo Yán Huà Jīn Wèi Táo Jiāng
  Qī Xiè Zōu Yù Bǎi(Bó) Shuǐ Dòu Zhāng
  Yún Sū Pān Gě Xī Fàn Péng Láng
  Lǔ Wéi Chāng Mǎ Miáo Fèng Huā Fāng
  Yú Rén Yuán Liǔ Fēng Bào Shǐ Táng
  Fèi(Bì) Lián Cén Xuē Léi Hè Ní Tāng
  Téng Yīn Luó Bì Hǎo Wū ān Cháng
  Lè(Yuè) Yú Shí Fù Pí Biàn Qí Kāng
  Wǔ Yú Yuán Bǔ Gù Mèng Píng Huáng
  Hé Mù Xiāo Yǐn Yáo Shào Zhàn Wāng
  Qí Máo Yǔ Dí Mǐ Bèi Míng Zāng
  Jì Fú Chéng Dài Tán Sòng Máo Páng
  Xióng Jǐ Shū Qū Xiàng Zhù Dǒng Liáng
  Dù Ruǎn Lán Mǐn Xí Jì Má Qiáng
  Jiǎ Lù Lóu Wēi Jiāng Tóng Yán Guō
  Méi Shèng Lín Diāo Zhōng Xú Qiū Luò
  Gāo Xià Cài Tián Fán Hú Líng Huò
  Yú Wàn Zhī Kē Zǎn Guǎn Lú Mò
  Jīng Fáng Qiú Miào Gān Xiè Yīng Zōng
  Dīng Xuān Féi Dèng Yù Shàn Háng Hóng
  Bāo Zhū Zuǒ Shí Cuī Jí Niǔ Gōng
  Chéng Jī Xíng Huá Péi Lù Róng Wēng
  Xún Yáng Yū Huì Zhēn Qū Jiā Fēng
  Ruì Yì Chǔ Jìn Jí Bǐng Mí Sōng
  羿
  Jǐng Duàn Fù Wū Wū Jiāo Bā Gōng
  Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ Chē Hóu Fú Péng
  Quán Xī Bān Yǎng Qiū Zhòng Yī Gōng
  Nìng Qiú Luán Bào Gān Tǒu Lì Róng
  Zǔ Wǔ Fú Liú Jǐng Zhān Shù Lóng
  Yè Xìng Sī Sháo Gào Lí Jì Bó
  Yìn Sù Bái Huái Pú Tái Cóng è
  宿
  Suǒ Xián Jí Lài Zhuó Lìn Tù Méng
  Chí Qiáo Yīn Yù Xū Nài Cāng Shuāng
  Wén Shēn Dǎng Zhái Tán Gòng Láo Páng
  Jī Shēn Fú Dǔ Rǎn Zǎi Lì Yōng
  Xì Qú Sāng Guì Pú Niú Shòu Tōng
  Biān Hù Yān Jì Jiá Pǔ Shàng Nóng
  Wēn Bié Zhuāng Yàn Chái Qú Yán Chōng
  Mù Lián Rú Xí Huàn ài Yú Róng
  Xiàng Gǔ Yì Shèn Gē Liào Yǔ Zhōng
  Jì Jū Héng Bù Dū Gěng Mǎn Hóng
  滿
  Kuāng Guó Wén Kòu Guǎng Lù Quē Dōng
  祿
  ōu Shū Wò Lì Yù Yuè Kuí Lóng
  Shī Gǒng Shè Niè Cháo Gōu áo Róng
  Lěng Zī Xīn Kàn Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng
  Zēng Wú Shā Niè Yǎng Jū Xū Féng
  Cháo Guān Kuǎi Xiāng Zhā Hòu Jīng Hóng
  Yóu Zhú Quán Lù Gě(Gài) Yì Huán Gōng
  Mòqí Sīmǎ Shàngguān ōuyáng
  萬俟 司馬 上官 歐陽
  Xiàhóu Zhūgě Wénrén Dōngfāng
  夏侯 諸葛 聞人 東方
  Hèlián Huángfǔ Yùchí Gōngyáng
  赫連 皇甫 尉遲 公羊
  Tántái Gōngyě Zōngzhèng Púyáng
  澹臺 公冶 宗政 濮陽
  Chúnyú Chányú Tàishū Shēntú
  淳于 單于 太叔 申屠
  Gōngsūn Zhòngsūn Xuānyuán Línghú
  公孫 仲孫 軒轅 令狐
  Zhōnglí Yǔwén Zhǎngsūn Mùróng
  鐘離 宇文 長孫 慕容
  Xiānyú Lǘqiū Sītú Sīkōng
  鮮于 閭丘 司徒 司空
  Qíguān Sīkòu Zhǎng Dū Zǐchē
  丌官 司寇 子車
  Zhuānsūn Duānmù Wūmǎ Gōngxī
  顓孫 端木 巫馬 公西
  Qīdiāo Yuèzhèng Rǎng sì Gōngliáng
  漆雕 樂正 壤駟 公良
  Tuòbá Jāgǔ Zǎifǔ Gǔliáng
  拓跋 夾谷 宰父 谷梁
  Jìn Chǔ Yán Fǎ Rú Yān Tú Qīn
  Duàngān Bǎilǐ Dōngguō Nánmén
  段干 百里 東郭 南門
  Hūyán Guī Hǎi Yángshé Wēishēng
  呼延 羊舌 微生
  Yuè Shuài Gōu Kòng Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín
  ?C
  Liángqiū Zuǒqiū Dōngmén Xīmén
  梁丘 左丘 東門 西門
  Shāng Móu Shé Nài(Mǐ) Bó Shǎng Nángōng
  南宮
  Mò Hǎ Qiáo Dá Nián ài Yáng Tóng
  Dìwǔ Yán Fú 《Bǎi Jiā Xìng》Zhōng
  第五 《百家姓》終

  百家姓排名2021版

  王,李,張,劉,陳,楊,黃,吳,趙,周,
  徐,孫,馬,朱,胡,林,郭,何,高,羅,
  鄭,梁,謝,宋,唐,許,鄧,馮,韓,曹,
  曾,彭,蕭,蔡,潘,田,董,袁,于,余,
  葉,蔣,杜,蘇,魏,程,呂,丁,沈,任,
  姚,盧,傅,鐘,姜,崔,譚,廖,范,汪,
  陸,金,石,戴,賈,韋,夏,邱,方,侯,
  鄒,熊,孟,秦,白,江,閻,薛,尹,段,
  雷,黎,史,龍,陶,賀,顧,毛,郝,龔,
  邵,萬,錢,嚴,賴,覃,洪,武,莫,孔。

  百家姓小知識:

  百家姓

   《百家姓》是一本關于中文姓氏的書,成書于北宋初。原收集姓氏411個,后增補到504個,其中單姓444個,復姓60個。

   《百家姓》的次序不是按姓氏人口實際排列!摆w錢孫李”成為《百家姓》前四姓是因為百家姓形成于宋朝的吳越塘地區,故而宋朝皇帝的趙氏、吳越國國王錢氏、吳越國王錢?m正妃孫氏以及南唐國王李氏成為百家姓前四位。

   《百家姓》采用四言體例,句句押韻,雖然它的內容沒有文理,但讀來順口,易學好記,與《三字經》《千字文》并稱“三百千”,是中國古代幼兒的啟蒙讀物,《百家姓》很具實用性,熟悉它,于古于今都是有裨益的!栋偌倚铡肥侵袊氂械奈幕F象,流傳至今,影響極深:它所輯錄的幾個姓氏,體現了中國人對宗脈與血緣的強烈認同感。

   姓氏文化,或譜牒文化,是中國文化的重要組成部分。中國人是世界上“尋根意識”最重的族群!百家姓》在歷史的衍化中,為人們尋找宗脈源流,建立血親意義上的歸屬感,幫助人們認識傳統的血親情結,提供了重要的文本依據。它是中國人認識自我與家族來龍去脈不可缺少的文化文獻基礎藍本。2009年,《百家姓》被中國世界紀錄協會收錄為中國最早的姓氏書。

  相關經典
  唐詩三百首 宋詞三百首 三字經 弟子規
  百家姓 千字文 增廣賢文 歇后語大全
  中國歷史朝代 心經 大悲咒 金剛經

  如果覺得本欄目不錯,請不要忘記收藏哦  
  百家姓 ? kokapp下載
  护士被弄到高潮喷水抽搐
 • <tbody id="cmkui"><menu id="cmkui"></menu></tbody>